สำหรับอัตราค่าบริการปกติจะอยู่ที่ ราคา 1800 ต่อบาทไม่รวมน้ำมัน รถ แต่ท่านมีความประสงค์ต้องการที่จะ

รวมน้ำมันรถ ให้ลูกค้าทุกท่านบอกรายละเอียดทัวร์ สถานที่ท่องเที่ยวที่จะไป หรือหากท่านไม่ทราบว่า

สถานที่ท่องเที่ยวที่ลูกค้าจะไปสามารถไปเที่ยวด้วยวันเดียวกันหรือไม่หรืออยู่้เส้นทางเดียวกันไหม เรา

จะทำการคำนวณ และแนะนำลูกค้า เพื่อให้โปรแกรมท่องเที่ยวของลูกค้าเป็นไปตามที่ลูกค้าหวังไว้ หาก

สถานที่ท่องเที่ยวที่ทางลูกค้านั้นเลือก มันอยู่คนละเส้นทางกัน เราจะแนะนำสถานที่ใกล้เคียง หรือ หาก

ลูกค้าเดินทางท่องเที่ยวหลายวัน อาจจะเปลี่้ยนเป็นวันอื่นแทนเพื่อให้ พอกับกำหนดการ การท่องเที่ยว

ของลูกค้า กับทางเรารถ

khunchangvan 

 

               *คำเตือน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และสภาพอากาศ*

                   * กับเส้นทางที่ลูกค้าจะไป  ท่านสามารถโทรมาสอบถามราคาได้ที่เบอร์ 0861880891 *