การเช่ารถตู้กับทีมงาน รถตู้ให้เช่าเชียงใหม่ มีกติกาไม่มากมาย โดยทั่วไปแล้ว

                                  จะเป็นกติกาทั่วไปที่ขอให้ลูกค้าทำตามโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

             chaorod

 

รถหนึ่งคัน เป็นรถตู้ให้เช่า VIP 10 ที่นั่ง ซึ่งสามารถนั่งได้เพียง 10 ที่นั่ง  หากมีการเดินทางที่เกินเที่ยงคืน

เราจะคิดเพิ่มเป็นอีกหนึ่งวัน และสพคัญที่สุดคือข้อห้ามที่สำคัญ อาทิเช่น ห้ามสูบบี่หรี่ในรถและห้ามดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งผิดกฏหมายทั้งหมดเข้ามาในรถ รวมทั้งห้ามนำสุนัขเข้ามาในรถ เพราะเราต้อง

นำรถไปให้ใช้บริการต่อลูกค้าท่านอื่นหวังว่าลูกค้าคงเข้าใจ

 

สำหรับการจองรถตู้ให้เช่าเชียงใหม่

ท่านสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 086-1880891 วรรณ เพื่อสอบถามวันเวลาที่ต้องการจะจองรถตู้

หลังจากที่ท่านการจองรถตู้แล้วให้ท่านโอนเงินมา ที่ ธนาคาร กสิกรไทย 548-2003-623 เพื่อ โอน

เงินค่ามัดจำ สำหรับการเช่ารถตู้ ซึ่งสำหรับการจองรถตู้คุณอยู่กับวันเวลาที่จอง หากช่วงที่ท่านท่องเที่ยว

มีลูกค้ามาเที่ยวจำนวนมาก เราจะทำให้การเงินมัดตำ แต่หากเป็นช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวก็แล้วแต่

บางครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ เราจะให้ลูกค้าโอนค่ามัดจจำ ในช่วง High season

 

                                   *สำหรับเส้นทางบาง พื้นที่ ซึ่งต้องเสียค่าเข้าชม ค่าจอดรถ*

                                      *ค่าผ่านทาง ทางลูกค้าจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้บริการ*

        สำหรับการเช่ารถตู้ให้เช่าเชียงใหม่ ก็มีเท่านี้ครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าใจ ขอบคุณครับ